• pl
 • en
 • de
 • fr
 • es
 • pt-pt
 • uk
 • tr
Rozwiń kategorie

Feromony

Zadaj pytanie

W ofercie sprzedaży znajdują się następujące feromony:

 • Feromony Archodor (zwójka rdzaweczka)
 • Feromony Cembrodor (kornik modrzewiowiec)
 • Feromony Colodor (krobik modrzewiowiec)
 • Feromony Chalcodor (rytownik pospolity)
 • Feromony Duplodor (kornik zrosłozębny)
 • Feromony Hylodor (szeliniak sosnowiec)
 • Feromony Ipsodor (kornik drukarz)
 • Feromony Lymodor (brudnica mniszka)
 • Feromony Panodor (strzygonia choinówka)
 • Feromony Rhyodor (zwójka sosnóweczka)
 • Feromony Tomodor (cetyniec)
 • Feromony Tortodor (zwójka zieloneczka)
 • Feromony Trypodor (drwalnik paskowany)
 • Feromony Grapodor (owocówka śliwkóweczka)
 • Feromony Pomodor (owocówka jabłkóweczka)

 

Charakterystyka feromonów

Feromony Archodor – opakowanie zawiera 10 dyspenserów zawierających syntetyczny feromon płciowy zwójki rdzaweczki. Archodor jest przeznaczony do wykrywania miejsc, w których występuje zwójka rdzaweczka. Dyspenser należy umieścić w pułapce PL-1 lub PL-2 na środku powierzchni pokrytej lepem.

Feromony Cembrodor (kornik modrzewiowiec)

Feromony Colodor (krobik modrzewiowiec) – opakowanie zawiera 10 dyspenserów z substancją wabiącą samce krobika modrzewiowca. Dyspenser należy przykleić gładką powierzchnią na środku podłogi pułapki lepowej PL-1 lub PL-2.

Feromon Chalcodor (rytownik pospolity)

Feromony Duplodor (kornik zrosłozębny)

Feromony Hylodor (szeliniak sosnowiec) – opakowanie zawiera 10 dyspenserów z atraktantem wabiącym samce i samice szeliniaka sosnowego i szeliniaka świerkowca. Hylodor jest przeznaczony do wykrywania, prognozowania występowania szeliniaka sosnowca w uprawach sosnowych.
Dyspenser należy umieścić:
– w sztucznej pułapce naziemnej typu IBL-4
– na wałku pułapkowym opryskanym uprzednio insektycydem

Feromony Ipsodor (kornik drukarz) – opakowanie zawiera 10 dyspenserów zawierających substancje wabiące kornika drukarza. Są przeznaczone do prognozowania występowania kornika drukarza w drzewostanach świerkowych. Dyspenser należy umieścić:
– w sztucznej pułapce typu IBL-2, IBL-3 lub rurowej
– na drzewie chwytnym tzn. dłużycy świerkowej opryskanej uprzednio insektycydem zalecanym do zwalczania szkodników wtórnych
– na innych drzewach przeznaczonych do szybkiego usunięcia z lasu

Feromony Lymodor (brudnica mniszka) – opakowanie zawiera 10 dyspenserów zawierających syntetyczny feromon płciowy brudnicy mniszki. Lymodor jest przeznaczony do prognozowania występowania brudnicy mniszki. Dyspenser należy umieścić w pułapce IBL-1.

Feromony Panodor (strzygonia choinówka) – opakowanie zawiera 10 dyspenserów zawierających syntetyczny feromon płciowy strzygoni choinówki. Panodor jest przeznaczony do prognozowania występowania strzygoni choinówki i ustalenia terminu jej zwalczania. Dyspenser należy umieścić w pułapce IBL-1.

Feromony Rhyodor (zwójka sosnóweczka) – opakowanie zawiera 10 dyspenserów zawierających syntetyczny feromon płciowy zwójka sosnóweczka. Rhyodor jest przeznaczony do prognozowania występowania zwójka sosnóweczka i ustalania terminu jej zwalczania. Dyspenser należy umieścić w pułapce PL-1 lub PL-2 na środku powierzchni pokrytej lepem.

Feromony Tomodor (cetyniec) – opakowanie zawiera 10 dyspenserów zawierających substancję wabiące cetyńca większego. Tomodor jest przeznaczony do prognozowania występowania cetyńca większego w drzewostanach sosnowych.
Dyspenser należy umieścić:
– w sztucznej pułapce segmentowej typu IBL-3
– na drzewie chwytnym, tzn. dłużycy sosnowej opryskanej uprzednio insektycydem zalecanym do zwalczania szkodników wtórnych
– na innych drzewach przeznaczonych do szybkiego usunięcia z lasu lub do okorowania

Feromony Tortodor (zwójka zieloneczka) – opakowanie zawiera 10 dyspenserów zawierających syntetyczne feromony płciowe zwójek zieloneczek. Tortodor jest przeznaczony do wykrywania miejsc pojawienia się zwójki zieloneczki i innych zwójek dębowych. Dyspenser należy umieścić w pułapce PL-1 lub PL-2 na środku powierzchni pokrytej lepem.

Feromony Trypodor (drwalnik paskowany) – opakowanie zawiera 10 dyspenserów zawierających substancję wabiące drwalnika paskowanego. Trypodor jest przeznaczony do prognozowania występowania drwalnika paskowanego w drzewostanach iglastych i na składnicach drewna. Dyspenser należy umieścić w sztucznej pułapce ekranowej, segmentowej, szczelinowej lub rurowej, najlepiej w trójkątnej pułapce ekranowej IBL-2.

Feromony Grapodor (owocówka śliwkóweczka)

Feromony Pomodor (owocówka jabłkóweczka)

 

Formularz kontaktowy

×

Codimex Sp. z o.o.

01-493 Warszawa

Czerwonych Maków 12/33

+48(22) 861 94 45

+48(22) 861 94 46

codimex@codimex.com.pl

Formularz kontaktowy

×
 • pl
 • en
 • de
 • fr
 • es
 • pt-pt
 • uk
 • tr