• pl
 • en
 • de
 • fr
 • es
 • pt-pt
 • uk
 • tr

O systemie TIS

 O SYSTEMIE

System TIS ma na celu przeciwdziałanie nielegalnemu pozyskaniu drewna. Wszyscy użytkownicy systemu muszą być autoryzowani. Bazy danych tworzone na podstawie umów zawartych z zainteresowanymi stronami. Każda aktywność w systemie musi być zarejestrowana dając możliwość kontroli przez właściwe organy nadzoru.

 

 

Trzy podstawowe elementy:

 

           Baza danych na serwerze w chmurze                                                           Portal internetowy                                           Aplikacja mobilna

 

 

 

 

 

 

 

„Cicha weryfikacja”

 • Wszystkie czynności wykonywane w aplikacji mobilnej są oznaczone współrzędnymi GPS.

 • Precyzja lokalizacji nie jest wysoka, jednak wystarczająca do użycia w celu audytu.

 

 

 

 

 

 

 

Narzędzia dodatkowe

 • Aplikacja mobilna współpracująca ze średnicomierzem elektronicznym i oznacznikami z kodem kreskowym.

 • Określenie przez administratora źródła danych pomiarowych np. tylko ze średnicomierza elektronicznego, zablokowanie ręcznego wprowadzania.

 • Wbudowany aparat może być wykorzystany jako czytnik kodów kreskowych i QR.

 

 

 

Weryfikacja pozyskanej miąższości

 • Pozyskana miąższość drewna jest dodatkowo weryfikowana na podstawie zdjęć satelitarnych.

 • Weryfikacja wykonywana po zakończeniu pozyskania na podstawie oceny zdjęć satelitarnych przed i po zakończeniu prac.

 

Planowane funkcje:

 • Prowadzenie inwentaryzacji kłód przy pomocy oznaczników z kodem kreskowym

 • Proces przetwarzania kłód na podstawie potwierdzonej miąższości

 • Śledzenie transportu online

 • Umożliwienie dostępu do informacji o transporcie poprzez portal kontrolny.

 • Możliwość załączenia dodatkowych plików np. zdjęć, skanów jako dodatkowy dowód potwierdzający legalność pochodzenia ( w systemie TIS)

 

Oprogramowanie

Oprogramowanie projektowane jest w oparciu o międzynarodowe regulacje w zakresie leśnictwa oraz prawo wewnętrzne danego państwa. Portal internetowy do zarządzenia zadaniami i danymi dotyczącymi prowadzenia gospodarki leśnej. Specjalny dostęp dla organizacji międzynarodowych oraz certyfikujących.

 

 

 

 

 

 

 

Technologia mobilna

 • Wszystkie czynności podczas prac są rejestrowane i mogą być sprawdzone na smartfonach użytkowników np. sprawdzenie legalności transportu.

 • Dostępne są różne aplikacje w zależności od wymagań, pracujące w systemie Android.

 • Aplikacje współpracują z przyjaznym w obsłudze średnicomierzem elektronicznym, dając możliwość wysłania wyników pracy prosto z powierzchni, na których prowadzone jest pozyskanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologia satelitarna

Wykorzystanie różnych danych satelitarnych: radarowych i optycznych.

 

– Lokalizacja cięć zupełnych na zdjęciach satelitarnych

– Przybliżona data cięć zupełnych

– Rozmiar cięć zupełnych

– Obserwacja zmian na terenach leśnych na podstawie archiwalnych zdjęć satelitarnych

– Ocena biomasy

 

 

 

Wykorzystanie w systemie rozwiązań bazujących na technologii satelitarnej.

 

Wykrywanie i ocena zaburzeń na terenach leśnych (wichury, pożary, nielegalne pozyskiwanie drewna)

Las zniszczony po wichurze w końcu czerwca 2016 r. Na podstawie Sentinel-2 da

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szacowania biomasy leśnej.

Synergia danych radarowych (ALOS1, ALOS2, Sentinel-1) i danych optycznych (Landsat, Sentinel-2).

 

 

 

 

 

Wyposażenie – oznaczniki do cechowania drewna i narzędzia

 • Oznaczniki do drewna „wprowadzają” kłody do systemu. Kody kreskowe i QR kody zapewniają proste połączenie między oznakowanym drewnem i danymi w systemie.

 • Zastosowanie narzędzi do podwójnego znakowania (pnie i kłody)

 • Użycie jednakowych oznaczników do drewna zapewniających ten sam standard znakowania.

 • Unikalna konstrukcja zapobiega ponownemu nielegalnemu użyciu oznaczników.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Wyposażenie – średnicomierze

 • Średnicomierz elektroniczny Codimex E1 jest łatwym w obsłudze i ekonomicznym urządzeniem pomiarowym, które współpracuje ze smartfonem użytkownika.

 • Średnicomierz łączy się przez Bluetooth ze smartfonem użytkownika, na którym jest zainstalowana wybrana aplikacja.

 • Wyniki pomiarów są zapisywane w pamięci smartfona i w prosty sposób mogą być wysłane do komputera.

 • Istnieje również możliwość użycia średnicomierzy manualnych wraz ze specjalnie przygotowanymi aplikacjami mobilnymi.

 

 

 

 

 

 

 

Wyposażenie – Smartfony i aplikacje

Możliwość użycia dowolnego smartfonu z system Android.

 

 

 

 

 

Podstawową aplikacją jest aplikacja TIS. Do użytku lokalnego oraz regionalnego można użyć również:

E-caliper – Uniwersalna aplikacja do pomiarów inwentaryzacyjnych z możliwością dodania różnych atrybutów pomiarowych.

SLT-caliper – Aplikacja dedykowana do pomiarów drzew stojących oraz leżących.

Log-caliper – Aplikacja dedykowana do pomiaru czół kłód

Notatnik leśny, LOG-caliper manual – Aplikacje dedykowane do średnicomierzy manualnych.

Aplikacja TIS dostępna w języku angielskim. Pozostałe aplikacje dostępne w językach angielski, francuski, niemiecki, włoski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, hiszpański, turecki, ukraiński. Na życzenie klienta istnieje możliwość aktualizacji aplikacji do wymaganej wersji językowej.

 

Codimex Sp. z o.o.

01-493 Warszawa

Czerwonych Maków 12/33

+48(22) 861 94 45

+48(22) 861 94 46

codimex@codimex.com.pl

Formularz kontaktowy

×
 • pl
 • en
 • de
 • fr
 • es
 • pt-pt
 • uk
 • tr