• pl
 • en
 • de
 • fr
 • es
 • pt-pt
 • uk
 • tr

Jak dziala TIS

 

 

 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU

 

 • System z centralną baza danych oraz dostępem przez Internet.

 • Dostęp do systemu i bazy danych możliwy jest jedynie dla autoryzowanych użytkowników. Korzystanie z systemu możliwe jest przy pomocy przeglądarki internetowej oraz aplikacji mobilnej.

 • Rejestracja danych:

  – prace w terenie(inwentaryzacja),

  – rejestracja procesu pozyskania i kontrola transportu kłód poprzez użycie urządzeń mobilnych np. popularnych smartfonów).

 • Możliwość pracy w aplikacji bez połączenia internetowego – Zapisane dane mogą zostać przesłane na serwer po zakończeniu pracy

 • System TIS może zostać zintegrowany z istniejącym już systemem wykorzystywanym przez firmy i instytucje odpowiedzialne za pozyskanie, transport i sprzedaż drewna.

 • Podstawowe atrybuty zapisywane w systemie: plan pozyskania, pozyskanie, przetwarzanie surowca, sprzedaż, transport, opłaty, etc.

 • Dodatkowe atrybuty mogą zostać przygotowane w oparciu o przepisy krajowe oraz wymogi lokalne.

 

JAK TO DZIAŁA?

 • Użytkownik przeprowadza kontrolę pozyskania, znakowanie kłód, zapisuje dane pozyskane na powierzchni pracy, robi zdjęcia z obszaru przeprowadzanych prac. Uzyskane dane wprowadza do aplikacji TIS.

 • Uprawniony użytkownik wprowadza trasę transportu drewna, dane przesyła do serwera w chmurze.

 • Uprawnieni użytkownicy (np. urzędnicy celni) mogą pobrać dane wejściowe (na smartfony) i sprawdzić legalność transportu porównując z dokumentami dostarczonymi w wersji papierowej.

 • Transport sprawdzany jest ponownie podczas przeładunku oraz w miejscu dostarczenia w ten sam sposób: upoważniony urzędnik pobiera dane z serwera w chmurze i sprawdza je porównując z dostarczoną dokumentacją.

 • Potwierdzenie otrzymania transportu przesyłane jest przez odbiorcę do systemu TIS.

 • Upoważnieni użytkownicy mają dostęp do danych na serwerze w chmurze. Dzięki temu mogą potwierdzić pochodzenie i legalność drewna.

 

Codimex Sp. z o.o.

01-493 Warszawa

Czerwonych Maków 12/33

+48(22) 861 94 45

+48(22) 861 94 46

codimex@codimex.com.pl

Formularz kontaktowy

×
 • pl
 • en
 • de
 • fr
 • es
 • pt-pt
 • uk
 • tr